Valpar

Vid leverans är valpen:

 • Registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK)
 • Chipmärkt
 • Avmaskad
 • Veterinärbesiktad
 • Vaccinerad mot parvo, kennelhosta och valpsjuka
 • Dolda fel-försäkrad i 3 år hos Agria
 • Testad för JLPP, om ena föräldern är bärare

Vi arrangerar:

 • Gemensamt röntgentillfälle för hela kullen strax efter 12 månaders ålder
 • Gemensamt MH för hela kullen mellan 12-18 månaders ålder
 • Gemensam Korning (MT & Exteriörbeskrivning) för hela kullen

Krav på valpköpare:

 • Hunden ska röntgas (HD & ED) strax efter 12 månaders ålder
 • MH ska genomföras mellan 12-18 månaders ålder (ingår i valppriset)
 • MT ska genomföras mellan 2-4 års ålder, gärna exteriörbeskrivning också
 • Hunden bör ställas ut minst en gång officiellt
 • Hunden ska få ett aktivt och meningsfullt liv